Zápisní řád ČMKU

Upozorňujeme chovatele, že od 28.7.2021 platí nový Zápisní řád Českomoravské kynologické unie, který přináší změnu v omezení počtu vrhů u chovné feny v jednom kalendářním roce. V důsledku změny dochází v tomto bodě k návratu platnosti zápisního řádu CMC: Fena může mít maximálně 3 vrhy do dvou let, přičemž po dvou,  po sobě  jdoucích vrzích, musí být minimálně jedno hárání vynecháno a odstup od dalšího krytí je minimálně 10 měsíců.

13-zapisni-rad-cmku-platny-od-28.7.2021