přehled SDCA přenašeči

SDCA přenašeči 23.7.2021

CACA (CA4) přenašeči 2.9.2021