2010

CHS Malanzvers, krytí 31.10.10, vrh „C“, nar.31.12.10 (5F+5P)
o: Cak Bajoal m: Bindi
Chov: Vetchá Petra, Třebíč, tel: 737 142 800

CHS Extra Temperament,krytí 28-29.10.10,vrh „CH“,nar.28.12.10(3F+4P)
o: Arrack’s Home Kamatz m: Woppy v.d.Simmeringer Haide
Chov: Monika Konečná, Č.Těšín, tel:777 849 444

CHS Meggan Bohemia, krytí 4.8.10, vrh „C“, nar.5.10.10 (4F+3P)
o: Atrei d´Amour Bedea m: Dorri ze Soutoku Sázavy
Chov: Stanislav Rohla, Děčín, tel: 724 070 795

CHS Sabathore, krytí 10.7.10, vrh „A“, FENA NEZABŘEZLA
o: Jake Malidaj m: Desireé od Malšovického lesa
Chov: Hovad Vladimír, Liberecký kraj, tel: 606 272 110

CHS Od Hanácké hory, krytí 2.7.10, vrh „A“, nar.4.9.10 (1F+2P)
o: Orso de Aplhaville Bohemia m: Brittany Mi-Ji
Chov: J.Menšík, Slatinky, tel: 773 086 669

CHS Netopýr Strelicia, krytí 25.-26.6.10, vrh „B“, nar.24.8.10 (7F+7P)
o: Itto z Huckelovy vily m: Orsay de Alphaville Bohemia
Chov: Pokorná Iveta, tel: 721 629 219

CHS Od policie ČR, krytí 20.-22.6.10, vrh „“, nar.19.8.10 (5F+4P),3 psi se narodili mrtví
o: Marcus de Alphaville Bohemia m: Bailey Marko Gero
Chov: CHS Od policie ČR

CHS Hronovský Pramen, krytí 20.6.10, vrh „B“, nar.17.8.10 (2F+6P)
o: Franko Durnitor m: Agassie Mi-Ji
Chov: Eva Jurištová, Velké Poříčí, tel: 775 327 591

CHS Laroja, krytí 13.5.10, vrh „K“, nar.16.7.10 (3P)
o: Biron Murat m: Ivy Laroja
Chov: Jan Lacina, Na Hradečku 241, Třeboň, tel: 602 174 071

CHS Pod Cvilínem, krytí 12-14.5.10, vrh „H“, nar.11.7.10 (3F+6P)
o: Cak Bajoal m: Iman de Alphaville Bohemia
Chov: Dagmar Čeplová, Brantická 115, 794 01 Krnov, tel:737 537 466

CHS Sarah Moravia, krytí 9-10.5.10, vrh „D“, nar.16.7.10 (4F+3P)
o: Duch Sweet Home m: Fler z Heberu
Chov: M.Macura, Bystřice 72, tel: 724 130 346

CHS Maribor, krytí 6-8.5.10, vrh „C“, nar. 7.7.10 (2P)
o: Brit Vědusk m: Afra Tufra
Chov: M. Jehličková, Nový Bor, tel: 603 831 408

CHS Ostraryka, krytí 25.4.10, vrh „A“, nar.26.6.10 (6F+3P)
o: Da’Eder v.d. Brunnenstadt m: Dagger de Alphaville Bohemia
Chov: Lucie Kaločová, Ostrava, tel: 603 142 388

CHS Z Lounského chovu, krytí 24-26.4.10, vrh „D“, nar.23.6.10 (2F+7P)
o: Maxim de Alphaville Bohemia m: Archie z Lounského chovu
Chov: Radek Kahula, Jiráskova 411, Lenešice, 439 23, tel: 605 209 870

CHS Šumavský xerak, krytí 2-4.4.10, vrh „C“, nar.29.5.10 (5F+5P)
o: Maxim de Alphaville Bohemia m: Aimy Bílý Trpaslík
Chov: Karel Bárta, Myslovice 13, Klatovy, tel: 777 550 687

CHS Z krasového kraje, krytí 19.3.10, vrh „B“, nar.16.5.10 (4F+6P)
o: Tiger v.d. Simmeringer Haide m: Corina Chittusiho údolí
Chov: P.Otisková, Kanice 9, Bílovice n.Svitavou, tel: 606 833 385

CHS Netopýr Strelicia, krytí 18.3.10, vrh „B“
o: Agin Nauru m: Anett Netopýr Strelicia
Chov: Pokorná Iveta, J.Svobody 15, Střelice, tel: 721 629 219

CHS Od Rejska, krytí 15.3.10, vrh „B“
o: Brit Vědusk m: O’Melody de Alphaville Bohemia
Chov: J.Reisinger, Studánka 358, tel: 777 155 429

CHS Mi-Ji, krytí 6-7.3.10, vrh „CH“, nar.8.5.10 (1F)
o: Da’Eder v.d.Brunnenstadt m: Arah Mi-Ji
Chov: Michaela Kolářová, Bystřice pod Hostýnem, tel. 605 212 313

CHS Eciloten, krytí 28.2.10, vrh „F“
o: Barny Marko Gero m: Bodie Fany Eciloten
Chov: Hana Klímová, Na vyšehradě 622, Netolice, tel: 724 831 074

CHS Anajma, krytí 15-17.2.10, vrh „A“, nar.18.4.10 (2F+2P)
o: Alby od Vomaru m: Erwen Auric z Vandalky
Chov: Jana Dvořáková, Větrná 10, Svitavy, 568 02, tel: 602 425 209

CHS Z Heberu, krytí 19.1.10, vrh „H“,nar.21.3.10 (2F+2P)
o: Arny z Heberu m: Afra Bohemia Atevy
Chov: Josef Štolc, Vikýřovice 291, 788 13 tel: 583 224 272

CHS EXTRA TEMPERAMENT, krytí 27.-31.12.09, vrh „G“,nar.24.2.10 (4F+7P)
o: Bad Fany Eciloten m: Brenda v.Heutstadlwasser
Chov: Monika Konečná, K lesu 70, Český Těšín, 737 01, tel: 777 849 444

CHS OD POLICIE Č. R., krytí 10.-12.12.09, vrh „“, nar.7.2.10 (5F+4P)
o: Udet de Alphaville Bohemia m: Mirage de Alphaville Bohemia
Chov: Policie ČR,Strojnická 27

CHS Retrobelge, krytí 11.12.09, vrh „A“, nar.10.2.10 (4F+8P)
o: Tim du Grand Gauguet m: Pretty Malidaj
Maj.: Miloslav Fohl, Nová Včelnice 97, tel: 724 110 042

CHS Foxy Queen, krytí 29.11.09, vrh „D“, nar.2.2.10 (4F+3P)
o: Doc van het Dreiland m: Attila Foxy Queen
Maj.: K.Havlová, Příšov 57 E, Ledce u Plzně, 330 14, tel: 737 383 846

CHS AGITORE , krytí 27.-29.11.09, vrh „B“, nar.27.1.10 (2F+3P)
o: Kenzo de Alphaville Bohemia m: Faria Durnitor
Chov: Alice Bučková, Alešova 747, Ml.Boleslav, 293 01,tel: 606 565 604

CHS André Moravia, krytí 21.11.09, vrh „A“, nar.19.1.10 (5F+5P)
o: Kenzo de Alphaville Bohemia m: Fatyma Ort Bohemia
Maj.: Radek Hobza, Sazovice 84, Mysločovice, tel: 775 627 934