Mistrovství republiky 2020

MISTROVSTVÍ ČR BELGICKÝCH OVČÁKŮ dle IGP3 2020

VÝSLEDKY

IMG-6385

 

Datum a místo:

2.-4.10.2020   Třeboň (Sport Kemp Doubí)

Branná 108, 379 01 Třeboň

GPS: 48°59‘9.729‘‘N, 14°46’36.848‘‘E

rozhodčí:        A: MVDr. Jana Glisniková   B: Theodor Krajčí  C: Igor Lengvarský (SK)

B: Jitka Duffková   C: Theodor Krajčí

figuranti:        Jaroslav Vyhnal, Matthias Mylius (D) (Václav Kuncl)

Ředitel závodu: Ing. Karel Dvořák

 

120369886_658611288364246_3178390369654744410_n

 

Podmínky účasti a veterinární podmínky:

 • Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IPO.
 • Podmínkou účasti je složená zkouška BH a minimálně IPO2.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).
 • Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.
 • V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza.
 • Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce (kontrole očkovacího průkazu) podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že závodník, který se nezúčastní prezence ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!
 • Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít u sebe průkaz původu psa.
 • Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.

 

Hodnocení závodu a udělované tituly:

Vítěz závodu obdrží titul mistr republiky belgických ovčáků, pokud je vítězem dvojice z České republiky, pokud tomu tak není, obdrží titul nejlepší soutěžící dvojice z České republiky. Dále bude udělen titul CACT nejlepšímu jedinci každé variety, který obdrží hodnocení alespoň velmi dobře, druhý nejlepší jedinec variety obdrží při hodnocení alespoň velmi dobře titul res. CACT.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dané dvojice lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné pak lepší výsledek v oddílu B. Při stejném výsledku ve všech oddílech bude vyhlášeno dělené pořadí na daném místě.

 

Protesty:

Protest není možný proti hodnocení rozhodčího. Protest musí být podán písemně řediteli závodu a musí být podán nejpozději do 4 hodin od uplynutí skutečnosti, proti které je protest podáván. Při podání protestu se skládá jistina ve výši 1 000,- Kč, která při jeho neuznání propadá.

 

Ostatní ustanovení:

 • Ubytování startujících není hrazeno a zajišťuje si ho startující.
 • Stravování v místě soutěže zajišťuje pořadatel a není hrazeno.
 • Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.
 • Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Závodník po celou dobu závodu zodpovídá za škody způsobené jeho psem.
 • Závodníci jsou povinni se zúčastnit závěrečného nástupu se psy, s nimiž se zúčastnili závodu.
 • Háravé feny se musí až do doby pro trénink háravých fen zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplín viditelné.
 • V průběhu závodu nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes než soutěžící, který prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení tréninku až po ukončení MR. Trénink je možný jen ve stanovenou dobu (mimo háravé feny).

Přihláška a startovné:

Online přihláška na Mistrovství republiky belgických ovčáků CMC klubu.

Prosíme nové závodníky, popř. závodníky s novými psi, o zaslání fotografie závodního psa v postoji na e-mail – lucihyro@seznam.cz

V případě vyššího počtu přihlášek než je maximální počet závodníků (54 závodníků) mají přednostní právo startu členové CMC. Počet bude doplněn nečleny dle data zaslání přihlášek. Účastníci, převyšující maximální počet, budou vedeni jako náhradníci a osloveni s možností startu v případě odhlášky některého přihlášeného. Účastníkům, kteří by se v případě vysokého počtu závodníků nemohli účastnit, bude vráceno startovné na účet, ze kterého bylo zasláno.

 

Uzávěrka přihlášek 20.9.2020

Startovné zasílejte na účet CMC klubu: 2900559271/2010

VS = telefonní čísla závodníka, zpráva pro příjemce = jméno startujícího + jméno psa

člen klubu CMC – 1.000 Kč

nečlen klubu CMC – 2.000 Kč

zahraniční účastník – 72 € (na místě)

Vzor vyplněné složenky:

Vzor přihlášky

Podmínky pro výběr reprezentantů na Mistrovství světa FMBB:

Reprezentant musí být členem CMC.

Ostatní:

Opět jako minulý rok je možná firemní i chovatelská inzerce v katalogu na MR CMC. Zájemci prosíme kontaktujte p. Lucii Kaločovou – lucihyro@seznam.cz. Zájemci o stánek prosím kontaktujte p. Jaroslava Kratochvíla (sis-consult@seznam.cz, tel.: 777 223 352)