Mistrovství republiky 2018

MISTROVSTVÍ ČR BELGICKÝCH OVČÁKŮ dle IPO3 2018


web
 – http://cmc2018.zkosuchdol.info/

Seznam závodníků

Výsledky 

Stupně vítězů1

Organizace:

12.-14.10.2018 Suchdol nad Odrou, fotbalový stadion TJ Lokomotiva

Ředitel závodu: Ing. Karel Černoch

Vedoucí oddílů:
A:  Vladimír Košťál
B, C: Monika Novotná

Rozhodčí:
A: Jaroslav Hartl
B: Jitka Duffková (Karel Havelka – pom. rozhodčí)
C: Theodor Krajčí (hlavní rozhodčí)

Figuranti:
technická část: David Hanel
kontrolní výkon:  Matthias Mylius (DE)
náhradník: Jaroslav Vyhnal

Časový harmonogram:

Pátek 12. 10. 2018
07:30 – 17:30 hod. – trénink
12:00 – 17:30 hod. – prezentace
12:00 – kontrola soutěžního prostoru hlavním rozhodčím
17:40 hod. – zkušební pes
19:00 hod. – slavnostní zahájení závodu a losování startovních čísel

Sobota 13. 10. 2018
08:00 – 16:00 hod. – provádění a hodnocení disciplíny stopa
08:00 – 18:00 – provádění a hodnocení disciplín poslušnost a obrana
20:00 hod. – společenský večer s rautem a hudbou, v rámci kterého budou oceněni úspěšní reprezentanti CMC

Neděle 14. 10. 2018
08:00 – 14:00 hod. – provádění a hodnocení disciplíny stopa
08:00 – 16:00 – provádění a hodnocení disciplín poslušnost a obrana
17:00 hod. – slavnostní ukončení závodu a vyhlášení výsledků

Podmínky účasti a veterinární podmínky:

Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IPO.

Podmínkou účasti je složená zkouška BH a minimálně IPO2.

Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).

Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.

V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: Vzteklina, Psinka a Parvoviróza.

Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!

Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít u sebe průkaz původu psa.

Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.

Hodnocení závodu a udělované tituly:

Vítěz závodu obdrží titul mistr republiky belgických ovčáků, pokud je vítězem dvojice z České republiky, pokud tomu tak není, obdrží titul nejlepší soutěžící dvojice z České republiky. Dále bude udělen titul CACT nejlepšímu jedinci každé variety, který obdrží hodnocení alespoň velmi dobře, druhý nejlepší jedinec variety obdrží při hodnocení alespoň velmi dobře titul res. CACT.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dané dvojice lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné pak lepší výsledek v oddílu B. Při stejném výsledku ve všech oddílech bude vyhlášeno dělené pořadí na daném místě.

Protesty:

Protest není možný proti hodnocení rozhodčího. Protest musí být podán písemně řediteli závodu a musí být podán nejpozději do 4 hodin od uplynutí skutečnosti, proti které je protest podáván. Při podání protestu se skládá jistina ve výši 1.000 Kč, která při jeho neuznání propadá.

Ostatní ustanovení:

Ubytování startujících není hrazeno a zajišťuje si ho startující.

Stravování v místě soutěže zajišťuje pořadatel a není hrazeno.

Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.

Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.

Závodník po celou dobu závodu zodpovídá za škody způsobené jeho psem.

Závodníci jsou povinni se zúčastnit závěrečného nástupu se psy, s nimiž se zúčastnili závodu.

Háravé feny se musí až do doby pro trénink háravých fen zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.

Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplín viditelné.

V průběhu závodu nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes než soutěžící, který prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení tréninku až po ukončení MČR. Trénink je možný jen ve stanovenou dobu (mimo háravé feny).

Maximální počet závodníků je 54. Po naplnění maximálního počtu závodníků budou přijímáni náhradníci, kteří se přihlásí bez platby startovného. Start bude náhradníkům umožněn po odhlášení závodníka a zaplacení startovného.

.

Přihláška a startovné:

Online přihláška na Mistrovství republiky belgických ovčáků CMC klubu.

Prosíme nové závodníky, popř. závodníky s novými psi, o zaslání fotografie závodního psa v postoji na e-mail – lucihyro@seznam.cz

Pro nečleny klubu platí informace z online přihlášky s tím rozdílem, aby vyplněnou přihlášku zaslali na adresu pokladníka klubu, tj. Lenka Šíšová, Hrusice 92, 251 66  Hrusic, posta Senohraby, email: lenka.sisova@schneider-electric.com

Uzávěrka přihlášek:

Uzávěrka je v pátek 28.9. 2018

Startovné zasílejte na účet CMC klubu: 2900559271/2010

VS = telefonní čísla závodníka, zpráva pro příjemce = jméno startujícího + jméno psa

člen klubu CMC – 1.000 Kč

nečlen klubu CMC – 2.000 Kč

zahraniční účastník – 72 € (na místě)

Vzor vyplněné složenky:

Vzor přihlášky

Podmínky pro výběr reprezentantů na Mistrovství světa FMBB:

Na Mistrovství světa FMBB 2019, se na základě výsledků na MS FMBB 2018 kvalifikovali jako CZ01 a CZ02 Jan Böhm s Fornym ze Soutoku Sázavy a Daniel Paleček s Lookerem Mi-Ji.

Další postupová místa (CZ03 – CZ06) budou obsazena podle následujícího klíče: mistr republiky belgických ovčáků CMC CZ03, dále závodníci s nejvyšším počtem bodů získaných součtem dvou nejlepších výsledků v následujících závodů v roce 2018: VS na MR IPO, MR IPO, MR BO, MS FCI, MS FMBB (základní část) a CACIT Dobříš. Při rovnosti bodů postupuje závodník s vyššími body na MS FMBB, MS FCI, poté na MR BO, popřípadě vyššího bodového hodnocení na obraně u lepšího závodu.

Reprezentant musí být členem CMC.

Ostatní:

Opět jako minulý rok je možná firemní i chovatelská inzerce v katalogu na MR CMC. Zájemci prosíme kontaktujte p. Lucii Kaločovou – lucihyro@seznam.cz. Zájemci o stánek prosím kontaktujte p. Karla Černocha (ing.karel.cernoch@stavo.info, tel. 731486987)