Záchranářský výcvik

Záchranářský výcvik by se dal rozdělit na praxi a sport. Oběma se případný zájemce o výcvik může věnovat v jedné ze tří organizací v ČR, kam patří Svaz záchranných brigád kynologů ČRKynologická záchranná jednotka ČR a Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR. 

Všechny tyto tři organizace jsou členem Mezinárodní záchranářské organizace (IRO) působící po celém světě. IRO se zabývá prací, ale především sportem. Pořádá pro své členy spousty zkoušek, závodů, mistrovství jednotlivých zemí i mistrovství světa. Všechny tři naše organizace (SZBK, KZJ, ZBKJM) tyto zkoušky i závody pořádají nebo se jich zúčastňují v jiných zemích, které jsou taktéž členy IRO.

Dále jsou všechny tři naše organizace členem Integrovaného záchranného systému (IZS), který se naopak týká praktického využití záchranařiny. Pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný záchranný systém existuje v ČR od roku 2001. Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému je v ČR Hasičský záchranný sbor ČR. IZS pořádá dvakrát do roka tzv. atestační zkoušky, které jsou v kategorii plošného a sutinového vyhledávání. Tito atestovaní psovodi se psy jsou pak oficiálně využíváni při praktickém nasazení. IZS také pořádá Mistrovství republiky, kde soutěží dva týmy – jeden v ploše a druhý v sutině. 

napsala Regina Samlíková