DNA

DNA profil – informace pro chovatele

Vzhledem k tomu, že členská schůze udělila výboru mandát postupovat v souladu s klubem KCHBO při zavádění kontroly DNA u chovných jedinců, platí v klubu CMC následující pravidla pro kontrolu DNA profilu dle normy ISAG2006.

Stanovení DNA profilu je povinné pro:

a) všechny psy a feny uchovněné od  13.02.2011
b) všechny psy a feny použité v chovu od 01.07.2011

Databázi DNA (dle normy ISAG2006) a služby spojené s vyhodnocením a archivací DNA smluvně zajišťuje pro náš klub akreditovaná laboratoř molekulární genetiky Genomia s.r.o. (www.genomia.cz), Janáčkova 51, 32300 Plzeň, tel.: tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478, +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493, laborator@genomia.cz

Stanovení DNA profilu je lzeobjednat elektronicky (žádanka o vyšetření genetického profilu).

Typem vyšetření může být:

  1. Individuální identifikace (Genetický profil) nebo
  2. Individuální identifikace (Genetický profil) + ověřené rodičovství (Parentita ke genetickému profilu)

Ověřit rodičovství je možné pouze v případě, že má laboratoř Genomia s.r.o. k dispozici vzorky DNA nebo genetický profil od obou rodičů dle normy ISAG2006. V případě, že budou mít rodiče nebo jeden z rodičů zhotovený profil v jiné laboratoři, může laboratoř účtovat další poplatek.

Laboratoř Genomia s.r.o. poskytuje pro stanovení DNA profilu členům CMC klubu slevu (10 %). Tuto informaci je nutné zadat do poznámky k objednávce při vyplnění elektronické žádanky. Po vyplnění online formuláře přijde potvrzovací e-mail, ve kterém budou pokyny k odběru vzorku, číslo vzorku, konečná cena a platební údaje.

Biologickým materiálem pro analýzu může být odběr krve nebo výtěr bukální sliznice – z tlamy psa/feny. Vzhledem k tomu, že testování genetického profilu je velice citlivé na kvalitu DNA, preferuje laboratoř Genomia s.r.o. odběr krve. Vzorek stěru bukální sliznice lze použít,musí však být velmi dobře provedený. Pokud je třeba odběr opakovat z důvodu špatné kvality stěru, laboratoř zákazníkovi účtuje opakovanou analýzu v plné výši.

Vzorek DNA může být odebrán:

  1. veterinárním lékařem nebo

b) přímo v laboratoři firmy Genomia s.r.o.

V případě odběru vzorku veterinárním lékařem je nutné vytisknout ve třech kopiích Potvrzení správnosti původu biologického materiálu a údajů o zvířeti (Potvrzení správnosti původu), kde je potřeba vyplnit číslo vzorku, které bylo zasláno v potvrzovacím e-mailu laboratoře Genomia. Veterinární lékař odebere vzorek DNA a potvrdí Potvrzení správnosti původu. První kopii potvrzení pak odešle veterinární lékař spolu se vzorkem do laboratoře, další dvě kopie obdrží majitel psa/feny. Z nich si jednu kopii ponechá a druhou zašle chovatelské komisi (chovatelskakomise@seznam.cz).

Vyhodnocení profilu DNA zašle laboratoř Genomia s.r.o. majiteli psa/feny, který ho zašle chovatelské komisi (chovatelskakomise@seznam.cz).DNA profil musí být chovatelské komisi poskytnut nejpozději v době zaslání průvodní dokumentace k prvnímu vrhu (platí pro feny) nebo před uskutečněním prvního krytí (platí pro psy).

Stanovení DNA profilu u krycího psa při zahraničním krytí je povinné při krytí v zemích, kde je DNA profil u chovných zvířat povinný. Při plánovaném zahraničním krytí chovatel dodá chovatelské komisi DNA profil krycího psa (pokud tento pes nebyl již v klubu použit ke krytí). V zemích, kde je DNA profil nepovinný, doporučujeme požádat majitele psa, aby nechal DNA profil zhotovit dle normy ISAG2006 (je možné přivézt zapečetěné vzorky DNA odebrané veterinárním lékařem do ČR a zde nechat zhotovit profil v laboratoři). Většina majitelů krycích psů má DNA profil zhotoven i nepovinně.

DNA profil u chovného psa zapůjčeného do ČR je povinný. Pokud tento není vyhotoven ze země původu, provede odběr vzorku veterinární lékař a profil se nechá zhotovit v ČR.

Další informace podá chovatelská komise (Michaela Krupková; chovatelskakomise@seznam.cz).