Ceník

Ceník CMC

 

Členské příspěvky

členství v klubu 700 Kč
invalidé, studenti denního studia 350 Kč
důchodci nad 65 let 350 Kč
rodinný člen 350 Kč
rodinný člen mladší 18 let 100 Kč
jednorázové zápisné pro nového člena 100 Kč
ztráta členské průkazky; nenahlášení změn v osobních údajích (změna adresy, jména,…) 100 Kč

 

Poplatky pro chovatele klubu CMC

  bez členství CMC  členství CMC
bonitace (popisná přehlídka + povahový test)  1500 Kč  500 Kč
opakování části „B“ povahového testu  200 Kč  200 Kč
vystavení krycího listu  0  0
výjimka ze Zápisního řádu CMC (včetně nedodržení termínu)   2000 Kč  1000 Kč
inzerce na webových stránkách CMC  300 Kč/měsíc  zdarma po registraci
zasílací poplatek (poštovné)  ceník ČP  ceník ČP