Podmínky členství v klubu CMC

Pokud máte zájem přihlásit se do Czech Malinois Clubu a chcete využít možnosti použít přihlášku z internetu, přečtěte si prosím pozorně následující postup:

a) Přihlášku je možno zaslat poštou nebo elektronicky. V případě, že zasíláte poštou, je nutno přihlášku vytisknout, pečlivě ji vyplnit strojem či hůlkovým písmem.
b) Chráněný název vlastní chovatelské stanice vyplňují pouze ti, kteří mají již chovatelskou stanici zaregistrovánu, spolu s číslem registrace FCI.
c) Na přihlášku je nutné nalepit ústřižek (kopii) o zaplacení členského poplatku (v případě, že zasíláte poštou) a nebo je třeba ústřižek o zaplacení připojit k přihlášce (pokud zasíláte elektronicky),

Bez těchto náležitostí nebude možné Vaši přihlášku přijmout a zařadit Vás do seznamu členů CMC.

Těšíme se na všechny zájemce o členství v CMC.

 

 

Členské příspěvky od 30.1.2016:

členství v klubu                                               700,- Kč

invalidé, studenti denního studia                    350,- Kč

důchodci nad 65 let                                        350,- Kč

rodinný člen                                                    350,- Kč

rodinný člen mladší 18 let                                50,- Kč

jednorázové zápisné pro nového člena           100,- Kč

 

Členské příspěvky a další níže uvedené poplatky můžete zaslat nebo vložit na účet CMC, který je u FIO banky 2900559271/2010. (Možno použít i poštovní dobírkovou poukázkou typu A) .

Jako variabilní symbol uveďte číslo telefonu člene, za kterého se platíte, pokud možno uveďte jméno člena do zprávy pro příjemce. Usnadní to další komunikaci s pokladníkem a přiřazební platby.

Nový člen zaplatí jednorázové zápisné + členský příspěvek na celý rok. Platba zápisného se týká i členů CMC, kteří nezaplatili členský příspěvek do 31.1.

 

Přihláška do Czech Malinois Club je ke stažení zde. Přihlášku společně s kopií dokladu o zaplacení, můžete poslat dvěma způsoby:

  • poštou (ne doporučenou) na adresu pokladníka klubu:

Lucie Kaločová, Prstná 92,  Petrovice u Karviné 735 72.

  • E-mailem : Lucihyro@seznam.cz  – doklady naskenovat, nebo kvalitně vyfotit

 

POPLATKY V KLUBU PRO ČLENY CMC

bonitace (popisná přehlídka + povahový test)                                   500,- Kč

opakování části “B” povahového testu                                             200,- Kč

vystavení krycího listu                                                                   120,- Kč

vystavení krycího listu express (do 3 dnů)                                       520,- Kč

výjimka ze Zápisního řádu CMC (včetně nedodržení termínu)          1000,- Kč

inzerce na webových stránkách CMC                                            ZDARMA po registraci

zasílací poplatek (poštovné)                                                             20,- Kč

 

POPLATKY V KLUBU PRO NEČLENY CMC

bonitace (popisná přehlídka + povahový test)                                 1500,- Kč

opakování části “B” povahového testu                                             200,- Kč

vystavení krycího listu                                                                  1000,- Kč

vystavení krycího listu express (do 3 dnů)                                      1500,- Kč

výjimka ze Zápisního řádu CMC (včetně nedodržení termínu)           2000,- Kč

inzerce na webových stránkách CMC                                               300,- Kč / měsíc

zasílací poplatek (poštovné)                                                              20,- Kč