Kardiomyopatie

CJM – Kardimyopatie s juvenilní mortalitou u belgických ovčáků

Genomia: Kardiomyopatie s juvenilní mortalitou (CJM) je dědičné onemocnění charakterizováno předčasným
úhynem štěňat již při narození nebo v maximálním věku 6-8 týdnů. Štěňata se zpočátku vyvíjejí normálně, později
nastupují nespecifické klinické příznaky. Hlavními rysy jsou např. zvracení, nerovnováha a nedostatečná koordinace
pohybů (chvění, zakopávání), respirační problémy. Štěňata umírají několik dní od nástupu prvních klinických
příznaků v důsledku srdečního selhání.
Toto onemocnění je způsobeno mutací c. 1054G>A  v YARS2 genu, který kóduje mitochondriální tyrosyl-tRNA
syntetázu 2. Eukaryotické organismy mají dvě tyrosyl-tRNA syntetázy – cytoplasmatickou (YARS1) a mitochondriální
(YARS2).  Tyto dva druhy syntetáz mají evolučně konzervované sekvenční motivy (najdeme je u zvířat, hub ale i
rostlin), což poukazuje na to, jak moc je důležité pro funkci organismu zachování si správné sekvence. Mutace c.
1054G>A ovlivňuje funkci genu YARS2, brání správnému rozpoznání a vazbě na mitochondriální tRNA. Ztrátu funkce
YARS2 můžeme pozorovat i u lidí, pacienti mají podobné příznaky jako belgičtí ovčáci, trpí myopatií, laktátovou
acidózou, anemií a vede k předčasné smrti.
Mutace způsobující CJM je děděna autozomálně recesivním způsobem. Nemoc se projeví pouze u jedinců, kteří
získali mutovaný gen od obou svých rodičů, tito jedinci se označují jako P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči
mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez
klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Genetické testování odhalí přítomnost mutované alely
a do budoucna pomůže zabránit dalšímu šíření mutace.
Citace:
Gurtner, C., Hug, P., Kleiter, M., Köhler, K., Dietschi, E., Jagannathan, V., & Leeb, T. (2020). YARS2 Missense
Variant in Belgian Shepherd Dogs with Cardiomyopathy and Juvenile Mortality. Genes, 11(3), 313.

 

Cardiomyopathy and juvenile mortality

 

Genomia má teď na test akci: Do 15.4. 2020 lze test na CJM objednat ze vzorku, který byl již v Gemomii testován, a to za akční cenu 1050 Kč (sleva 25 %, nelze kombinovat s jinými slevami).