Mistrovství republiky 2016

MISTROVSTVÍ ČR BELGICKÝCH OVČÁKŮ dle IPO3

21.-23.10.2016, Třeboň

 

MISTR CMC 2016 Jiří Čejka & CIARA Meggan Bohemia

2. místo Pavel Hrobař & AL CAMPO Graf Czech

3. místo Markéta Maňáková & „A“ Coudy z Údolí Jizery

výsledky – ZDE

mr_cmc_2016-2

mr_cmc_2016

 

Generální partneři Mistrovství:

(po rozkliknutí obrázku se dostanete na stránky Brit a Gappay)

                             Brand logo cb.aj         gappay

 

Mediální partneři Mistrovství:
(po rozkliknutí obrázku se dostanete na stránky WorkingDog a ProfiDog)

 

aaaaaaaaaaaaworking_dog_logo            ProfiDOG.

 

WorkingDog – online videa, informace o psech a závodnících, výsledky
ProfiDog – online reportáž z celého průběhu mistrovství, online výsledky, fotografie

 

 

Fotky terénů na stopy z 30.9.2016

tereny_mr_cmc_2016-1 tereny_mr_cmc_2016-2 tereny_mr_cmc_2016-3

 

Organizace:

21.-23.10.2016 Třeboň

Sport Kemp Doubí – Branná 108, Třeboň 379 01

GPS: 48°59’9.729″N, 14°46’36.848″E

Ředitel závodu: Ing. Karel Dvořák
Organizační výbor: Zoja Horáková, Romana Lacinová
Kancelář závodu: Kateřina Prommerová, Jitka Šefčíková

Vedoucí oddílů:      A:  Ing. Jan Lacina
                              B:  Jan Chvojka
                              C:  Jan Chvojka

Rozhodčí:        A: Miroslav Ryneš
                       B: m.s. Martin Pejša
                       C: Theodor Krajčí (hlavní rozhodčí)

Figuranti:        Bc. Jaroslav Vyhnal, Jiří Mach, Milan Římek

 

Program:

Pátek 21. 10. 2016

12:00 – 18:00 hod.   – prezentace závodníků a zdravotní přejímka psů

12:00 – 18:00 hod.   – oficiální trénink (12:00-12:30 oddíl B, 12:30-13:00 oddíl C, 13:00-13:30 oddíl B… atd.)

18:10 hod.              – výběr figurantů a zkušební pes

19:00 hod.              – slavnostní zahájení závodu a losování startovních čísel

Sobota 22. 10. 2016

08:00 – 18:00 hod.   – provádění a hodnocení disciplín

20:00 hod.              – společenský večer s hudbou

Neděle 23. 10. 2016

08:00 – 16:00 hod.   – provádění a hodnocení disciplín

17:00 hod.              – slavnostní vyhlášení výsledků

18:00 hod.              – ukončení závodu

Časový harmonogram bude upřesněn dle konkrétního poštu zaprezentovaných závodníků.

 

Podmínky účasti a veterinární podmínky:

Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IPO.

Podmínkou účasti je složená zkouška BH a minimálně IPO2.

Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).

Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.

V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: Vzteklina, Psinka a Parvoviróza.

Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!

Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít u sebe průkaz původu psa.

Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.

 

Hodnocení závodu a udělované tituly:

Vítěz závodu obdrží titul mistr republiky belgických ovčáků, pokud je vítězem dvojice z České republiky, pokud tomu tak není, obdrží titul nejlepší soutěžící dvojice z České republiky. Dále bude udělen titul CACT nejlepšímu jedinci každé variety, který obdrží hodnocení alespoň velmi dobře, druhý nejlepší jedinec variety obdrží při hodnocení alespoň velmi dobře titul res. CACT.

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dané dvojice lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné pak lepší výsledek v oddílu B. Při stejném výsledku ve všech oddílech bude vyhlášeno dělené pořadí na daném místě.

 

Protesty:

Protest není možný proti hodnocení rozhodčího. Protest musí být podán písemně řediteli závodu a musí být podán nejpozději do 4 hodin od uplynutí skutečnosti, proti které je protest podáván. Při podání protestu se skládá jistina ve výši 1.000 Kč, která při jeho neuznání propadá.

 

Všeobecná ustanovení:

Ubytování startujících není hrazeno a zajišťuje si ho startující.

Stravování zajišťuje v místě soutěže pořadatel a není hrazeno.

Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.

Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.

Závodník po celou dobu závodu zodpovídá za škody způsobené jeho psem.

Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplín viditelné.

V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než soutěžící, který byl zaprezentován a prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení tréninku až po ukončení MR. Trénink je možný, mimo háravé feny, jen ve stanovenou dobu .

Háravé feny se musí až do doby pro trénink háravých fen zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.

Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech se souhlasem hlavního rozhodčího s vedoucím soutěže.

Závodníci jsou povinni se zúčastnit závěrečného nástupu se psy, s nimiž se zúčastnili závodu.

Maximální počet závodníků je 54.

 

Přihláška a startovné:

Přihláška je k dispozici online na www.malinoisclub.cz

Prosíme nové závodníky, popř. závodníky s novými psi, o zaslání fotografie závodního psa v postoji na e-mail – lucihyro@seznam.cz

 

Uzávěrka přihlášek: 7.10.2016

Startovné zasílejte na účet CMC klubu: 2900559271/2010

VS = telefonní čísla závodníka, zpráva pro příjemce = jméno startujícího + jméno psa

člen klubu CMC – 1.000 Kč
nečlen klubu CMC – 2.000 Kč
zahraniční účastník – 72 € (na místě)

 

Vzor vyplněné složenky:

cmc_slozenka_vzorcmc_slozenka_vzor

 

Pro nečleny klubu platí informace z online přihlášky s tím rozdílem, aby vyplněnou přihlášku zaslali na adresu pokladníka klubu, tj. paní Pavle Kodrlové – pavladrapa@post.cz, Brandýská 266, Jirny 25090

 

Opět jako minulý rok je možná firemní i chovatelská inzerce v katalogu na MR CMC. Zájemci prosíme kontaktujte p. Lucii Kaločovou – lucihyro@seznam.cz.

 

Podmínky pro výběr reprezentantů na Mistrovství světa FMBB:

Na Mistrovství světa FMBB 2017, které se bude konat 26.-30.4.2017 v Halle, se automaticky kvalifikovali tři závodníci, kteří se umístili na MS FMBB 2016 do 10. místa.

CZ 01 – Petr Foltýn se psem Auzzy Ostraryka (5. místo MS FMBB 2016)
CZ 02 – Jan Böhm se psem Forny se Soutoku Sázavy (7. místo MS FMBB 2016)
CZ 03 – Martin Plecháček se psem Antrax Ostraryka (10. místo MS FMBB 2016)

CZ 04 – Mistr CMC klubu 2016

CZ 05 a CZ 06 – budou obsazena závodníky s nejvyšším počtem bodů získaných součtem dvou nejlepších výsledků v následujících závodů v roce 2016: VS na MR IPO, MR IPO, MR BO, MS FCI, MS FMBB (základní část) a CACIT konaný v ČR. Při rovnosti bodů postupuje závodník s vyššími body na MS, poté na MR BO, popřípadě vyššího bodového hodnocení na obraně.

Reprezentant musí být člen CMC.