Přihláška

Online přihláška na Mistrovství republiky belgických ovčáků CMC klubu

    PES

  • PSOVOD

  • Člen CMC klubu: 1.000 Kč Nečlen CMC klubu: 2.000 Kč
  • Číslo účtu: 2900559271/2010 Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo
  • Souhlasím s vedením svých osobních údajů ( jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail) v databázi. Souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.) v mediích.
  • Nečleni klubu CMC musí zaslat přihlášku Lucii Kaločové e-mailem na lucihyro@seznam.cz
  • Převzetím těchto údajů se klub CMC zavazuje používat výše uvedená data člena v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 

Verification