Aktuální podmínky chovnosti

Aktuální podmínky chovnosti (platné od 1.1.2013):

– čistokrevnost, ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI, v případě importovaných jedinců splnění podmínky přeregistrace
– vyhodnocení RTG dysplazie kyčelního kloubu (RTG DKK) a RTG dysplazie loketních klubů (RTG DLK)* – nejvyšší povolený stupeň pro zařazení do chovu je 2/2 u obou RTG (RTG DKK i DLK) – FCI „C“.
RTG musí být vyhodnoceno určeným veterinářem klubem CMC – (MVDr.Jaromír Ekr)
– povinné RTG spondylózy (RTG SA) nebyl přijat v druhém klubu (KCHBO) – toto vyšetření se provádí při celkové narkóze u RTG DKK i DLK a toto vyšetření je doporučené!
– úspěšné absolvování bonitace pořádané klubem
– dosažení minimální věkové hranice, která činí pro psy i feny 18 měsíců (bonitace se může absolvovat od 15.měsíců věku psa či fenky)
– stanovení DNA profilu – Biologickým materiálem pro analýzu je výtěr bukální sliznice – z tlamy psa/feny.

 

* platí pro nově uchovněné jedince