canicross a bikejoring 2019

Nominace reprezentace CMC v canicrossu na Mistrovství světa FMBB 2019

Canicross ženy: Canicross muži: Bikejöring ženy: Bikejöring muži:
Jaroslava Marešovská Jiří Švancara Marcela Čápková Petr Vodňanský
Nicole Vošvrdová David Brančík Pavla Hrníčková
Dominika Slavotínková Ladislav Beran Lucie Babulová
Nikol Trefná
Lenka Rybáková
Marcela Čápková

Všechny nominované prosím o potvrzení zájmu reprezentovat na mail sis-consult@seznam.cz (v kopii pavla.hrnickova@gmail.com) do pátku 29.3.2019. Zájemci o účast na MS FMBB nad rámec nominovaných mne kontaktujte nejpozději do pátku 29.3.2019 na mail sis-consult@seznam.cz. Obratem Vám zašlu informaci s postupem pro zajištění účasti. Podmínkou pro účast je, že jste startovali na MR BO CMC v Suchdole nad Odrou nebo na Jarním votvíráku 2019 v Kolesách.

 

Těšíme se na Vaší účast na MS FMBB 2019
Jarda Kratochvíl


 

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚR REPREZENTACE CANICROSSU A BIKEJORINGU NA FMBB2019

MS FMBB 2019 se bude konat v České Republice v Písku ve dnech 08.05.2019 – 12.05.2019.

Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webu www.cmc.com a na facebookovém profilu klubu www.facebook.com/groups/cmcinternet/

Reprezentace bude sestavena a vybrána ve spolupráci Czech Malinois Club (CMC), společnosti Non-Stop dog wear a serveru Behejsepsem.cz. Výběr reprezentantů proběhne na základě kvalifikačních závodů a dále uvedených podmínek. Vybraní reprezentanti získají podporu klubu a jeho partnerů.

Podmínky nominace:

Do kvalifikace na MS FMBB v canicrossu a bikejoringu 2019 (dále jen MS) se za Českou republiku mohou přihlásit týmy, které splní následujícíkritéria:

  • Psovods trvalýmbydlištěmv ČR(dálejenpsovod), který bude v den účasti na FMBB starší 18 let
  • PessPP,zapsanýv PKČMKUneboČKS,importovanýjedinecmusíbýtpřeregistrovánPKv ČR(dálejenpes). Psovi nesmí být v den konání FMBB méně než 18 měsíců.
  • Reprezentant musí dále splňovat pravidla pro účast na mistrovství světa, stanovená Výborem FMBB. Pravidla jsou zveřejněna na stránkách klubu malinoisclub.cz a facebookovém profilu CMC.

Podmínky kvalifikace:

Kvalifikace se bude skládat z následujících kvalifikačních závodů:

  • Druhý kvalifikační závod proběhne v březnu 2019. Termín a místo budou upřesněny.

Přihlášení na jednotlivé kvalifikační závody si zajišťuje každý účastník sám. Výběr reprezentace bude prováděn na základě dosažených výsledků dle níže uvedených kritérií.

Czech Malinois Club podpoří, stejně jako v loňském roce 10 reprezentantů. Jedenáctým a dvanáctým podpořeným reprezentantem bude Jaroslava Marešovská, letošní mistryně světa v canicrossu a Marcela Čápková, letošní mistryně světa v bikejoringu, které mají na MS FMBB 2019 v canicrossu zajištěn přímý postup.

Kritéria pro účast v reprezentaci na MS BO FMBB 2019 jsou následující:

1/Do reprezentace je automaticky nominován tým, který na MR BO v canicrossu a bikejoringu získal titul Mistr ČR v dané kategorii. Pokud je Mistr ČR již nominován místo se neposouvá a ostatní v pořadí musí projít kvalifikací dle následujícího bodu.

2/Další členové reprezentace budou vybráni na základě výsledků dosažených v rámci uvedených kvalifikačních závodů. Do reprezentace bude automaticky nominován vítěz každé kategorie jak na prvním, tak na druhém kvalifikačním závodě.

Další podpoření reprezentanti budou vybráni na základě výsledků v kvalifikačních závodech. Při výběru budou preferováni závodníci, kteří se zúčastnili obou kvalifikací a na obou podali kvalitní výkon.

Výběr reprezentantů bude probíhat napříč kategoriemi podle následujících kritérií. Dva kvalitní výkony a umístění v obou kvalifikačních závodech, případně alespoň na jednom z nich. Při posuzování výkonu bude zohledněna kvalita výkonu v konkurenci dané kategorie a s přihlédnutím k výsledkům závodníků účastnících se předchozího ročníku FMBB.

Vybírat se bude do celkového počtu 10 reprezentantů + 2 reprezentanti s automatickou nominací.Zájemci nad rámec podpořeného počtu reprezentantů se budou moci MS zúčastnit s tím, že si budou sami hradit náklady spojené s účastí. CMC zajistí jejich registraci. Podmínkou jejich účasti na MS je zúčastnit se alespoň jednoho kvalifikačního závodu.

Při výběru reprezentace budou, stejně jako v předchozích letech, pomáhat partneři CMC ze serveru behejsepsem.cz.

Protože je snahou a cílem klubu podporovat zejména práci a sportovní vyžití majitelů belgických ovčáků, případně týmů, kteří s belgickými ovčáky sportují pravidelně, budou v případě shodných výsledků v jednotlivých kategoriích přednostně podpořeny /nominovány týmy, které se kvalifikace účastní s vlastním psem, případně týmy, které se závodů v canicrossu a bikejoringu s BO účastní dlouhodobě.

Reprezentace bude vyhlášena v rámci vyhlašování výsledků druhého kvalifikačního závodu. Zde budou také osloveni účastníci kvalifikace, kteří nebudou vybráni, ohledně jejich zájmu zúčastnit se MS na své náklady.