Plánované bonitace

Czech Malinois Club pořádá dne 5.6.2022 bonitaci
(popisná přehlídka+povahový test)

Seznam přihlášených
Online přihláška


.

Organizace:

5.6.2022 – Dolany

Uzávěrka přihlášek 23.5.2022


Podmínky účasti a veterinární podmínky:

1. Pes/fena musí mít čitelné tetovací číslo nebo čip. Pokud je tetovací číslo špatně čitelné nebo čip nedohledatelný, je možné psa/fenu nechat přetetovat dle zásad o tetování nebo čipování.
2. Čtečka bude zajištěna klubem.
3. Platný očkovací průkaz včetně platného očkování proti psince a vzteklině
4. Originál PP
5. Vyhodnocení RTG DKK a DLK od MVDr. Ekra
6. Stáří minimálně 15 měsíců
7. Importovaní jedinci musí mít zapsanou přeregistraci v průkazu původu
8. DNA profil stanovený v laboratoři molekulární genetiky Genomia s.r.o. dle normy ISAG2006 či vyšší

 

Přejímka psů od 8:00 hod., zahájení posuzování v 9:15 hod.

Posuzují:

Posuzují:

Rozhodčí exteriéru: Ing. Beata Štýbrová
Posouzení povah: Martin Plecháček
Figurant: Martin Chalupný

.
Poplatky:

Bonitace (popisná přehlídka + povahový test) – 500 Kč (1 500 Kč pro nečlena klubu CMC)
Povahový test (pro již uchovněné jedince) – 200 Kč

Poplatek za bonitaci se platí převodem na účet: FIO banka – 2900559271/2010.
Do zprávy pro příjemce napište své jméno nebo jméno psa/feny a CHS dle přihlášky – pro identifikaci plateb.

V případě přihlášení na oddíl   BOT a následném odstoupení z tohoto oddílu bez udání závažných důvodů se bude účastník podílet na vzniklých nákladech klubu v částce 200 Kč.

Není možné dokončit odloženou bonitaci či opakovat neúspěšnou bonitaci v jiném chovatelském klubu.

Vzor vyplněné složenky:

cmc_slozenka_vzorcmc_slozenka_vzor

 

Přihlášky:

– online elektronickou přihláškou nebo poštou: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKvet – Na Brně 566, Hradec Králové 500 06, tel: 605 721 786

Doklady k přihlášení:

Oboustranná kopie rodokmenu, kopie vyšetření RTG DKK a DLK,  DNA profil dle normy ISAG2006 či vyšší, řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kopie zkoušek, výstav


Důležité organizační upozornění!

Klub CMC se po konzultaci rozhodl neprovádět odběr DNA vzorků přímo na bonitaci. Laboratoř Genomia, která pro náš klub vyhodnocení DNA provádí, doporučuje provézt hodnocení z krevního vzorku. Při provedení hodnocení na základě vzorku slin upozorňuje laboratoř na riziko nedostatečnosti biologického materiálu pro vyhodnocení s nutností provést nové vyšetření a toto vyšetření znovu zaplatit. Vzhledem k této skutečnosti a tomu, že odběr krevních vzorků by pro bonitovaná zvířata byl zbytečně stresující, jsme se rozhodli neprovádět odběr DNA přímo na bonitaci. Se společností Genomia budeme jednat o nalezení vhodného řešení.

Za klub CMC
Jaroslav Kratochvíl

Online přihláška

Online přihláška na Bonitaci v CMC klubu

 • Oboustrannou kopii rodokmenu
  kopii zkoušky, výstavy
  kopii vyhodnocení RTG DKK a DLK od MVDr. Ekra!
  kopii dokladu o zaplacení poplatku
 • Bonitace (PP+PT) - 500 Kč
  Opakování části "PT" - 200 Kč
 • Účastník se zavazuje, že bude dbát pokynů pořadatele a že odpovídá za škody způsobené svým psem.
  Odesláním souhlasím se zveřejněním vyplněných údajů na webu CMC.
  Abychom Vám mohli odpovědět, vyplňte prosím veškeré údaje v tomto formuláři.
  Bez přiložené kopie o platbě přihláška nebude přijata. Platba na místě není možná!
 • Přihlašuji se na:

 • Jméno psa a chovatelské stanice:

 • Majitel

 • Příloha:

 

Verification

 

Informace k online přihlášce

Vyplňte, prosím, všechny údaje, jinak nebude přihláška řádně odeslána!

 

 

Nový bonitační řád, schválený členskou schůzí 30.1.2016, naleznete v sekci Bonitační řád CMC